P6738_17 + 6 signals, 23P Souriau + 3 M8 on left side, to TC
P6738_17 + 6 signals, 23P Souriau + 3 M8 on right side, to TC
P6738_17 + 6 signals, 23P Souriau + 3 M8 on right side, to TC

17 + 6 signals, 23P Souriau + 3 M8 on right side, to TC

P6738
Weight
0.2 kg | 0.44 lb
Number of customer signals
17
Total number of signals
23
Dedicated signals, robot side
0V, 24V, TC open, TC close, doOpen TC1, doOpen TC2
Max current
2 A
Max voltage
60 V
Connection robotside
Souriau UT001623PH, 3 M8
Weight
0.2 kg | 0.44 lb
Number of customer signals
17
Total number of signals
23
Dedicated signals, robot side
0V, 24V, TC open, TC close, doOpen TC1, doOpen TC2
Max current
2 A
Max voltage
60 V
Connection robotside
Souriau UT001623PH, 3 M8