CiRo

Maximera livslängden på ditt kablage

Upp till ± 250° rotation

Enkel installation och service

Kablar och slangar kan anpassas till valfri applikation

Hög tillförlitlighet

Hanteringsvikt mellan 5-100 kg

Full kontroll vid 3D simulering

Slangar och kablar begränsar ofta robotars rörlighet och riskerar att orsaka oförutsägbara produktionsstopp. Dessutom finns ofta ett tydligt behov av kompakt celldesign i kombination med flexibel produktion. RSPs CiRo är en kostnadseffektiv lösning för att uppnå liknande fördelar som med ID-robotar och intern kabeldragning. Med CiRo utvidgas robotens rörelsefrihet – slangar för luft och kablar för signaler och kraft kan fritt kombineras för olika tillämpningar.

RSP med CiRo

Med CiRo

Utan

Utan CiRo

FILMER

CiRo - Maximize your hose package lifetime