x 

Inga produkter valda

CiRo från Robot System Products

Ge slangar och kablar maximal livslängd med CiRo.

Slangar och kablar begränsar ofta robotars rörlighet och riskerar att orsaka oförutsägbara produktionsstopp. Dessutom finns ofta ett tydligt behov av kompakt celldesign i kombination med flexibel produktion. RSPs CiRo är en kostnadseffektiv lösning för att uppnå liknande fördelar som med ID-robotar och intern kabeldragning. Med CiRo utvidgas robotens rörelsefrihet – slangar för luft och kablar för signaler och kraft kan fritt kombineras för olika tillämpningar.

  • Upp till ±250° rotation
  • Fritt val av kablar och slangar för vald tillämpning.
  • Maximal livslängd på slangpaket
  • Snabb och enkel att installera
  • Hög tillförlitlighet
  • Hanteringsvikt upp till 100 kg


Läs mer om CiRo här