P6738_17 + 6 signals, 23P Souriau + 3 M8 on left side, to TC
P6738_17 + 6 signals, 23P Souriau + 3 M8 on right side, to TC
P6738_17 + 6 signals, 23P Souriau + 3 M8 on right side, to TC

17 + 6 signals, 23P Souriau + 3 M8 on right side, to TC

P6738
Vikt
0.2 kg | 0.44 lb
Antal tillgängliga signaler
17
Totalt antal signaler
23
Dedikerade signaler, robotsida
0V, 24V, TC open, TC close, doOpen TC1, doOpen TC2
Max ström
2 A
Max spänning
60 V
Anslutning, robotsida
Souriau UT001623PH, 3 M8
Vikt
0.2 kg | 0.44 lb
Antal tillgängliga signaler
17
Totalt antal signaler
23
Dedikerade signaler, robotsida
0V, 24V, TC open, TC close, doOpen TC1, doOpen TC2
Max ström
2 A
Max spänning
60 V
Anslutning, robotsida
Souriau UT001623PH, 3 M8