x 

Inga produkter valda

RSP Hose packages

Utökad livslängd

Med RSPs slangpaket förenklas montering och installation av slangar och kablar. I kombination med våra svivlar och svivelväxlare ger slangpaket både fri rörlighet av robotens övre armen och god kontroll över slangar och kablar. Utformningen av slangpaketen utgår ifrån beprövad teknik och säkrar ökad livslängd för slangar och kablar.


• Enkel och snabb att installera
• Väl utprövad teknik
• Modulär design
• Håller ihop och skyddar kablar och slangar
• Reducerad stilleståndstid
• Finns för många applikationer och robottyper