x 

Inga produkter valda

Kontinuerlig rotation kring axel 6

Med Robot System Products svivlar kan axel 6 rotera helt fritt. Friktion och slitage på slangpaket minskar samtidigt som driftstid och produktivitet ökar. Luft, vatten, signaler och data förs smidigt över till verktyget utan att rörelsefriheten påverkas. Kombineras svivlarna dessutom med våra slangpaket får även axel 4 och 5 fri rörlighet.

• Fri rotation kring axel 6 utan lösa slangar och kablar
• Nyttolast upp till 350 kg
• Ger ökad rörlighet
• Minimala problem med hängande slangar och kablar
• Full kontroll vid 3D simulering
• Maximal livslängd på slangpaket


Läs mer om våra svivlar här!