Robot System Products service & support

Service och support

Robot System Products har ett brett erbjudande av service och support.

Alla verktygsväxlare, svivlar och svivelväxlare finns som utbytesdelar. Våra tekniker är erfarna och finns representerade lokalt. On site service kan bokas in genom att kontakta ditt lokala RSP-kontor.
Garantier

Våra produkter har en garanti på minst 1 år från leveransdatum. Garantin gäller vid fabrikationsfel, leveransskada eller annat fel orsakat av Robot System Products AB. Garantin gäller endast under förutsättningarna att produkten ej öppnats upp eler modifierats, samt att rekommenderat underhåll har utförts. För mer information angående garantibestämmelser eller förlängning av garantiperioden kontakta RSP genom kontaktsidan. Utbytesenheter eller renoverade artiklar har en garantitid på 3 månader. 

För att erhålla garanti eller ta emot en utbytesenhet under garantitiden, fyll i garantirapporten nedan och skicka den till contact@rsp.eu.com eller faxa till +4621816601

Garantiformulär