Svivlar

Kontinuerlig rotation kring axel 6

Fri rotation kring axel 6 utan lösa slangar och kablar

Hanteringsvikt upp till 350 kg

Ger ökad rörlighet

Minimala problem med hängande slangar och kablar

Full kontroll vid 3D simulering

Maximal livslängd på slangpaket

Med Robot System Products svivlar kan axel 6 rotera helt fritt. Friktion och slitage på slangpaket minskar, driftstid och produktivitet ökar. Luft, vatten, signaler och data förs smidigt över till verktyget utan att rörelsefriheten påverkas. Kombineras svivlarna dessutom med våra slangpaket får även axel 4 och 5 fri rörlighet.

Överförbara media
  • Tryckluft
  • Elektriska signaler
  • Servokraft
  • Fältbussignaler och data
  • Kylvatten
  • Svetskraft
RSP Sealed swivel for tough environments

För tuffa miljöer

Utöver vårt standardutbud av svivlar erbjuder vi lösningar med förstärkta tätningar för speciellt smutsiga och krävande arbetsmiljöer.

Med svivel

Tillåter axel 6 att rotera fritt och ger drastiskt minskad förslitning av slangpaket.

RSP robot with swivel

Utan svivel

Ökad förslitning av slangar och kablar med risk för driftsstopp och oförutsägbara produktionsstörningar.

RSP robot without swivel

Filmer

RSP Swivel S250-8E