Verktygsväxlare

Precision och repeterbarhet med RSPs verktygsväxlare

Snabb låsningsmekanism < 0,3 sekunder

Absolut repeterbarhet i position

Stabil utformning som tål tillämpningar med höga vridmoment

Hanteringsvikt upp till 1250 kg

TrueConnect™ - Patenterad dockningsmetod

Låga underhållskrav och hög tillförlitlighet ger maximal drifttid

Robot System Products breda sortiment av automatiska verktygsväxlare kan hantera nyttolaster från några få kilo upp till 1250 kg. Deras utformning och konstruktion säkerställer problemfri drift med hög tillförlitlighet. De är kompakta och utformade för att tåla belastning och slitage med hög inbyggd säkerhet. Beroende på vilka optioner som används och hur de konfigurerats kan verktygsväxlarna användas för ett antal olika tillämpningar. Du kan överföra elektriska signaler, svets- och servokraft, data, vatten och tryckluft från robotsida till verktyget.

För att underlätta enkel och snabb manuell montering och demontering av större verktyg erbjuder RSP manuella snabbväxlare, MQC, som levereras i några olika dimensioner optimerade med avseende på vikt och hållbarhet.

RSP Compact tool changer

Compact

 • Kompakt design

 • Intern signalöverföring mellan robot och verktyg

 • Minimal förslitning av kontaktytor

 • Optimerad för materialhantering också i besvärliga miljöer

 • Nyttolaster upp till 1000 kg

RSP Modular tool changer

Modular

 • Modulär design

 • Extern signalöverföring

 • Brett utbud av mediamoduler – enkel att anpassa!

 • Nyttolaster upp till 180 kg


RSP Integrated dressing tool changer

iD - integrated dressing

 • För ID-robotar

 • Inga lösa slangar och kablar runt övre armen

 • Intern signalöverföring mellan robot och verktyg

 • Plug & Play-lösningar

 • Nyttolaster upp till 60 kg

RSP Manual quick tool changer

Manual

 • Enkel och snabb montering och demontering av verktyg

 • Få skruvar, snabb åtdragning

 • Självcentrerande med hög repeterbarhet

 • Nyttolast upp till 300 kgRSP Moduflex tool changer

Moduflex

 • Modulär design

 • Extern signalöverföring

 • Brett utbud av mediamoduler – enkel att anpassa!

 • Uppfyller kraven för fordons- och karossindustri

 • Nyttolast upp till 1250 kg

Branschledande livslängd och precision

Alla våra verktygsväxlare använder den patenterade dockningsmetoden, TrueConnect™, som ger minimalt spel, och möjliggör exakt passning mellan robot och verktyg vid varje växling. Genom att stålkulor pressas mot fördjupningar i verktygsfästet blir belastningen jämn och livslängden lång. Konstruktionen medger också måttliga krav på exakthet vid dockning.

RSP TrueConnect

Radiellt

RSP TrueConnect tool changer

Axiellt

RSP TrueConnect tool changer

FILMER

9 things to think about before buying a Tool changer